focs_02
05 de març de 2015
Consells per al bon ús del material pirotècnic
Campanya informativa

bnr_fotcs_artifici

 focs_01

No et convertisques en un polvorí ambulant. 
No guardes mai materials pirotècnic a les butxaques, ni tampoc entre la roba.

focs_03


No has d'encendre productes pirotècnics prop d'altres. 
Ni dins de pots, botelles, papereres o llocs on es puga prendre foc. Tampoc xafar-los amb els peus, ni llançar-los sobre persones, animals, cases, etc.

focs_05


Un mal ús d'artefactes voladors pot causar greus danys. 
Per seguretat utilitza un artilugi llançador.

focs_02


No manipules els components dels coets ni tragues el seu contingut.
No utilitzes mai, material pirotècnic destinat a professionals.

focs_04


Procura no molestar. 
Evita aglomeracions i deixa espai suficient amb altres persones. Fes ús dels petards en horaris i llocs on no causen molèsties.

focs_07
Guardeu una distància prudent en les mascletades i castells.
focs_08


No guardeu materials pirotècnic a casa. 

No recolliu restes de focs d'artifici sense explotar. En cas de trobar-ne aviseu a la policia local.

focs_06


En cas de cremades es recomana aplicar aigua freda uns minuts i acudir al centre de salut.

focs_09
 

Consells per a pares i mares: 
- Impediu que els vostres fills i filles compren i facen servir material pirotècnic inadequat per a la seua edat.
- Eviteu que encenguen els coets amb les mans. El material pirotècnic ha d'encendre's en terra i amb metxa de cordó groga.
- Comproveu que els productes estan degudament etiquetats i en bon estat.
- Compreu sols a comerciants autoritzats.Classificació del material pirotècnic:
Categoria 1: Bombetes de seba, bengales de colors, camèlies rotatòries, boles de fum, coets de llampades, mini fonts de colors.
Ús autoritzat a majors de 12 anys o majors de 8 anys amb autorització. 
Prohibida la venda a menors de 12 anys.
Categoria 2: Masclets, crackers, rodes, xiuladors, traques xineses, sortidors, voladors, bengales i similars.
Ús autoritzat a majors de 16 anys o majors de 10 anys amb autorització. 
Prohibida la venda a menors de 16 anys. 
Categoria 3: Caixes i carcasses xineses, traques valencianes, coets de canya, trons de metxa, etc...
Majors de 18 anys.

   


Ban d'Alcaldia sobre ús de material pirotècnic (Resum)

DISPARADA DE PRODUCTES PIROTECNICS

Particulars

La disparada de productes pirotècnics se realitzarà com a màxim fins a 23.00 hores.

Queda prohibida la disparada de: 

-Productes pirotècnics de les classes no autoritzades per a particulars, així com trons de metxa tipus masclets o similar.

-Productes pirotècnics de les classes autoritzades fora dels horaris, llocs i actes programats, alterant amb allò la tranquil•litat i seguretat de les persones.

Actes Fallers

La disparada de productes pirotècnics es realitzarà dins dels actes dels programes de cada falla que estiguen autoritzats.
En els actes programats que estiga permesa la participació de menors, es realitzarà d´acord amb la normativa vigent i les condicions fixades per l´organitzador. Serà necessari disposar d´autorització per a la disminució d´edat d´us d'artificis, sent entregada a l´organitzador amb caràcter previ a la seua realització.

Les edats mínimes per a l´ús dels artificis de pirotècnia són:

Categoria 1 -  12 anys (amb autorització 8 anys)
Categoria 2 – 16 anys (amb autorització 10 anys)
Categoria 3 – 18 anys.

DATES:
La venda i disparada de productes pirotècnics durant estes festes falleres sols podrà tindre lloc del 6 al 19 de març, ambdós dies inclosos.

Trobareu el ban complet a peu d'esta plana.
Galeries relacionades
Documents