12 de de novembre de 2008
Percutiendo... sons de la ciutat
Durada: 2:59