23 de desembre de 2009
1979-2009 trenta anys d'Ajuntament democràtic
Durada: 28:35
També pot ser del teu interés