1979-2009 trenta anys d'Ajuntament democràtic
1979-2009 trenta anys d'Ajuntament democràtic
El 3 d'abril de 1979 se celebraren les primeres eleccions municipals de l'actual etapa democràtica, i per tant, en l'any 2009 s'han complit els 30 anys des d'aquesta fita històrica. Amb un seguit d'entrevistes i una extensa recopilació d'imatges històriques i actuals aquest documental ha volgut donar veu tant a personalitats polítiques protagonistes d'aquest període com a veïns i veïnes que ens ofereixen el seu punt de vista de quina ha estat l'evolució del nostre municipi en aquestes tres dècades.
Autor: Ajuntament de Picanya
Format: DVD
Idiomes: Valencià i castellà