004_SESSIO ENTRENAMENT
Sessió 4
A càrrec de Begoña