Centre de Desenvolupament Local "Alqueria de Moret"
Direcció: Av/ Alqueria de Moret s/n
Telèfon: 961 295 400
Fax: 961 295 404
Correus electrònics
adl@picanya.org (Centre de Desenvolupament Local "Alqueria de Moret")
ada@picanya.org (Agència de l'agricultor)