Urbanisme, Serveis Socials i Informàtica
Direcció: Pl. País Valencià, 11
Telèfon: 961 594 468
Correus electrònics
urbanisme@picanya.org (Àrea d'urbanisme)
informatica@picanya.org (Departament d'informàtica)
serveissocials@picanya.org (Departament de serveis socials)