Ajuntament de Picanya
Direcció: Pl. España 1 - 46210 Picanya
Telèfon: 961 594 460
Fax: 961 591 846
Correus electrònics
areaeconomica@picanya.org (Àrea econòmica, intervenció, tresoreria)
ajuntament@picanya.org (Ajuntament de Picanya)
esports@picanya.org (Departament d'esports)
comunicacio@picanya.org (Departament de comunicació i publicacions)
cultura@picanya.org (Departament de cultura)