Comunicació d'avaries a l'enllumenament públic
Horari: Atenció 24h - 365 dies a l'any
Telèfon: 96 154 16 15