L'Ajuntament de Picanya, mitjançant resolució d'alcaldía somet a consulta pública de participació ciutadana la Ordenança Reguladora d'Administració Electrònica i la Política de Gestió de Documents Electrònics. Amb aquesta regulació:

A) Es pretén superar les indeterminacions de les Lleis de referència.

B) Amb ocasió de la seua entrada en vigor el passat 2 d’octubre, aprofitant per a formalitzar determinats aspectes organitzatius de la pràctica diària.

C) Per a aconseguir la major seguretat jurídica en el desenvolupament de les tasques administratives  municipals.

D) La regulació municipal ha de ser mínima, respectant l’àmbit propi de les polítiques de desenvolupament (gestió documental, seguretat, interoperabilitat,...).

Documentació: