dipu_beca_2018_600x300pxl
30 de maig de 2018
Nova edició del programa de beques formatives per a estudiants
Presentació de sol·licituds de l'1 a l'11 de juny on line i presencial

Un any més, l'Ajuntament de Picanya i la Diputació de València convoquen 18 beques amb la finalitat de la formació dels i les estudiants del nostre poble mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació en aspectes com ara l'urbanisme, d'administració, la docència, l'animació cultural, el treball social... i tots aquells relacionats amb el treball diari a l'Ajuntament de Picanya. 

18 beques d'un mes
L’objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 18 beques amb una durada d’un mes. Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals, que estann cofinançats per la Diputació de València i l’Ajuntament.
El període de gaudir de la beca ha de produir-se necessàriament durant els mesos de juliol i  agost.

Requisits bàsics
Els requisits fonamentals per a accedir a estes beques són:
Posseir  veïnat administratiu en algun municipi de la província de València amb anterioritat al 10 de maig de 2018. Tindre 18 anys complits.  Trobar-se cursant alguna de  les següents ensenyances oficials: Ensenyaments universitaris oficials de Grau, Diplomatura, Llicenciatura o Màster oficial impartit per les Universitats, que complisquen els requisits establerts en l’article segon, punt 2 de la Convocatòria de la Diputació, l’extracte de la qual va ser publicat  en el BOP núm. 89, de 10 de maig de 2018, o Cicles Formatius de Formació Professional, corresponents a les famílies que es relacionen en l’annex I i no estar gaudint d’una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.
A fi de garantir la màxima difusió d’aquestes beques entre les i els estudiants  tindran preferència aquells que no hagen resultat beneficiaris de les beques en edicions anteriors, sempre que el perfil de les persones sol·licitants ho permeta.

Termini per a presentar sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'1 a l'11 de juny, ambdos inclosos.

Per a accedir a les bases completes de la convocatòria, accedir a la informació completa, documentació i poder tramitar la teua sol·licitud, tant físicament com "on-line", has de seguir el següent enllaç:

http://www.picanya.org/persones/joves/programa-la-dipu-et-beca