programa_ajudes_transformacio_eco_digital
07 de febrer de 2022
Ajudes a projectes emprenedors relacionats amb la transformació ecològica o digital
Informació i assessorament en la tramitació a l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Picanya

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i TreballAquesta ha publicat la convocatòria per a l’exercici 2022 del programa «Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat – emprenedoria i microempreses», pel qual es fomenta l’emprenedoria en municipis en situació o risc de despoblament així com l’emprenedoria verda i digital en la Comunitat Valenciana, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

Persones beneficiàries
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi, inclosos els membres de societats civils i de comunitats de béns.

La concessió de la subvenció requerirà:

a) Haver iniciat l’activitat autònoma a partir de l’1 de gener de 2022. A aquest efecte es considerarà com a data d’inici la que conste en el document de Declaració d’Alta en el Cens d’Obligats Tributaris.
b) Mantindre la inscripció en LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació fins a l’inici de l’activitat. No s’entendrà complit aquest requisit si la inscripció es produeix el mateix dia en què s’inicia l’activitat autònoma.
c) Figurar d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.
d) El projecte ha de complir les condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa requerirà l’informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d’Entitats de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.
e) Complir almenys una de les següents condicions:
1) desenvolupar l’activitat en algun dels municipis destinataris en 2021 del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana, descrits en l’annex;
2) desenvolupar una activitat que contribuïsca a la transició ecològica o a la transformació digital, la qual cosa requerirà informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d’Entitats de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

Assessorament i ajudes a la tramitació
Podeu obtindre informació i assessorament en la tramitació a l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Picanya a l'Alqueria de Moret.

Sol·licituds fins al 31 d'octubre.

Bases completes a peu de plana.

  

 

programa_ajudes_transformacio_eco_digital 

 

 

Vídeos relacionats
L'Alqueria de Moret
03 de gener de 2008

L'Alqueria de Moret