36850ffe-c8e2-41e0-bdca-6a2e8c58348c
05 de de maig de 2022
Les pluges obliguen a incrementar els tractaments contra plagues
Cal avançar-se a la, molt probable, pujada de temperatures en les pròximes setmanes

L'actual situació climatològica, amb rècord de precipitacions en els mesos d'abril i el que portem de maig sumada a la prevesió d'increment de les temperatures que molt probablement es produirà en les pròximes setmanes, ha fet que des dels serveis municipals s'haja decidit incrementar els tractaments de prevenció de plagues.

Així als tractaments de control i vigilància constant i permanent al municipi s'han sumat nous tractaments per a que, quan arribe l'època de calor la població de plagues estiga control·lada en la mesura possible.

Tractaments realitzats al llarg de l'any:

Desratització i desinsectació de la xarxa de clavegueram i zones exteriors

- Xarxa de clavegueram i embornals.
- Entorn Barranc de Xiva
- Xarxa semafòrica i de pilonas control accés zona per als vianants
- Xarxa d'enllumenat públic
- Xarxa d'aigües potables
- Instal·lació de col·lecció, conducció i depuració d'aigües residuals, i d'altra
conducció de competència municipal.
- Solars, parcs, zones verdes i espais oberts de titularitat municipal
- Polígons industrials i perímetre d'àrea urbana
- Tots aquells que, sense estar compresos en els anteriors, puguen precisar d'alguna actuació a demanda.

Desinfecció, desinsectació i desratització de locals públics

- Tots aquells que puguen precisar d'alguna actuació a demanda dels serveis municipals i de les sol·licituds de la ciutadania.
- Locals privats, quan existisca per part de l'Ajuntament de Picanya, el compromís o l'obligació de sanejar-los (execució subsidiària, ordres judicials…)

Control de mosquits i simúlidos en el terme municipal

Totes aquelles zones on s'acumule aigua que puguen constituir llocs de cria, focus larvaris o reservoris d'adults, inclosos els focus en el nucli urbà
Tot i donant major importància a les zones de tractament de mosquits i simúlids en els següents emplaçaments:
- Barranc de Xiva, dins del terme de Picanya.
- Xarxa d'embornals i punts de recollida d'aigua de la xarxa de clavegueram
- Punts d'embassada d'aigua durant les operacions de reg.

Manteniment de termiters

- Carrer Colón, Bonavista, Major, Sant Francesc, Ricardo Capella, Sant Josep, Plaça País Valencià, Plaça Major, Plaça Constitució, Entorn Església, Verge del Pilar, Preciossíssima Sang, Alqueria Moret, Casa Cultura

Control d'altres plagues

Totes aquelles zones on es detecten focus d'himenòpters (vespes), sifonápteros (puces), ixodoideos (paparres), aràcnids (aranyes), larves dels gèneres lepidòpters, coleòpters, hemípteros i anurs, etc.

Col·laboració ciutadana
Cal recordar que és molt important la col·laboració ciutadana, tant atenent les messures de prevenció de cria (especialment en el cas del mosquit tigre) com informant (cridada telefònica a l'Ajuntament) en cas de detectar presència de plagues.

4e8b1673-a4e7-4f58-8c30-904e51e45917 

36850ffe-c8e2-41e0-bdca-6a2e8c58348c