control_biologic_plagues
07 de de juny de 2022
Tractaments biològics contra les plagues
S'evita així l'ús d'insecticides i per tant la mort d'insectes que són beneficiosos i necessaris

Com en anys anteriors i arribada la primavera els serveis municipals de jardineria estan realitzant la solta programada d'insectes destinats a combatre, de forma sostenible i respectuosa amb la natura, diferents plagues que poden afectar als arbres dels nostres parcs.

Inocu per al medi ambient
Amb estos tractaments completament naturals i inocus per al medi ambient i les persones s'evita fer ús d'insecticides i pesticides i s'obté un millor resultat. Esta forma de lluita biològica és més respectuosa amb la natura donat que no s'afecta a altres insectes com ara abelles o similars que resulten imprescindibles per a la polinització i per tant per a la vida.
El procés és molt senzill. Es posen els insectes ja adults en una caixa de cartó que es deposita en l'arbre. A mesura que els insectes van eixint busquen la presa i van depredant i, a poc a poc, afecten a tota la població que provoca la plaga.

Diferents insectes
En estos tractaments s'estan fent servir diferents insectes com ara l'Adalia bipunctata o marieta de dos punts, és un coleòpter que pertanyent a la família dels coccinélidos. És una espècie autòctona, present en tota Europa.
També l'Aphidius colemani que és un himenòpter endoparàsit, de la família Aphidiidae i l'Anthocoris nemoralis el depredador més conegut i eficaç per al control natural de la psylla de la perera (Cacopsylla pyri) i la psylla dels cercis (Cacopsylla pulchella), encara que també pot depredar altres espècies com p. ex. trips, pugons, àcars, ous de lepidòpters...

 

 control_biologic_plagues