web_mentor_alumna
02 de d’octubre de 2012
La teleformació al CDL Alqueria de Moret ja arriba als 250 alumnes
Les especialitats més demandades tenen relació amb les TIC
Ara fa dos anys al Centre de Desenvolupament Local Alqueria de Moret de l'Ajuntament de Picanya es ficava en marxa un projecte pioner de teleformació. Naixia Aula Mentor Picanya com a resultat de l'acord entre l'Ajuntament de Picanya i el Ministeri d'Educació del Govern d'Espanya.
L'objetiu d'aquesta aula Mentor, com el dels altres aules repartides per tota Espanya no és un altre que la Formació de les Persones Adultes tot i utilitzant les noves tecnologies de la comunicació. Mentor és un sistema de formació a distància a través d'Internet en el que cada persona pot matricular-se en un o més cursos de formació del catàleg que s'oferix i tindre accés a un compte de correu electrònic i un tutor a distància que el guia en la realització del curs i avalua el seus exercicis i les pràctiques realitzades.
A hores d'ara ja han estat vora 150 els i les alumnes que s'han matriculat al cursos ofertats per mitjà d'aula Mentor Picanya. Fins ara les especialitats més demandades, com era d'esperar, són les relacionades amb la informàtica i les xarxes informàtiques i la gestió de PYMES i especial esment cal fer dels 8 alumnes de la programació especial, la certificació Cisco, una titulació especialment valuosa i preada.
Cal destacar que, fins ara, el 100% de l'alumnat ha obtés el Certificat de l'especialitat cursada i ha pogut, d'aquesta manera, completar o ampliar la seua formació i el seu curriculum.

També manipulació d'aliments
Un altra de les titulacions oferides des de l'Alqueria de Moret via teleformació és la possibilitat d'obtindre el carné de manipulació d’aliments. Una titulació bàsica per a poder treballar en hostaleria, comerç, conserves, etc... i que gràcies a l'oferta del CDL Alqueria de Moret de l'Ajuntament de Picanya es pot aconseguir de manera molt còmoda i molt més econòmica. Fins ara ja han estat més de 100 alumnes els alumnes que han aconseguit el seu carné per aquesta via.web_mentor
Vídeos relacionats
L'Alqueria de Moret
03 de de gener de 2008

L'Alqueria de Moret