bnr_mosquit_tigre
12 de novembre de 2013
L'Ajuntament ha intensificat, des de fa mesos, els tractaments contra els insectes
Les inusuals condicions meteorològiques afavoriexen la propagació de paràsits
Totes i tots som conscients de que estem vivint una tardor amb un oratge completament excepcional. Com a dada destacable podem dir que la mitjana de plujes en Picanya, durant el mes d'octubre, ha estat en els darrers anys de més de 70 litres i en este 2013 sols han caigut 4'5 litres. Respecte a la temperatura, la mitjana se situa al voltant dels 18'5º, mentre que este mes d'octubre passat ha sigut de 22'3º, és a dir 4 graus més. Una de les conseqüències d'esta climatologia tan "adversa" és la proliferació d'insectes. Un problema no sols del nostre poble sinò de tota Espanya. Com a mostra ací podeu llegir una notícia sobre la proliferació d'insectes a la ciutat de Vigo (Galícia),  a una zona, evidentement, més freda que les nostres terres. Tant a la nostra Comarca com a la resta de la Comunitat Valenciana, la situació és exàctament la mateixa que al nostre poble: ciutadans amb picades i moltes molèsties.

Treball de prevenció i intesificació dels tractaments
Des de l'Ajuntament fa mesos que s'han intensificat els tractaments i la vigilància de focus de propagació, així s'han realitzat (i es continuen realitzant) les següents tasques des de que començà este estiu que sembla no acabar mai:

- Tractament de la zona del barranc. Tot i que les competències sobre el barranc corresponen a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer depenent del Ministeri d'Agricultura al que este Ajuntament ha demanat, repetidament, la neteja de la zona.

- Tractament especial i intensiu de jardins, parcs i zones verdes, especialment en aquells espais on s'ha detectat una especial proliferació d'insectes.

- Campanyes informatives sobre prevenció per a evitar la proliferació d'insectes, que, com el cas del 
mosquit tigre, són espècies arribades fa poc i que s'adapten a entorns humanitzats (casas, piscines, jardins...) millor que als espais naturals.

- Estudi i anàlisi d'edificis públics com ara les dues escoles (Ausiàs March i Baladre) i l'Alqueria de Moret on s'han instal•lat trampes i s'han fet estudis per part d'empreses especialitzades que han determinat que NO hi ha presència de paràsits.

Davant aquesta situació, l'Ajuntament de Picanya ha decidit mantindre i intensificar totes estes accions mentre perduren les inusuals condicions meteorològiques que estan ocasionant estes importants molèsties, no sols al nostre poble, sinò a tots els de la nostra àrea.