rafa_armengol
28 de novembre de 2013
La Sala d'Exposicions acull una mostra del pintor Rafael Armengol
Forma part de la programació del premi Enric Valor
Entre el 3 i el 13 de desembre la Sala d'Exposicions de Picanya (Antiga bodega a la Pl. del País Valencià) acull una mostra de l'obra del pintor i gravador valencià Rabael Armengol. Si amb la sèrie “L’Horta” de 1976-77-78 recuperava el sentit identitari, tot i utilitzant com a element primordial de la seua temàtica, allò més quotidià del seu voltant, amb aquests “Bodegons” que ara arriben a Picanya, Armengol rememora en sentit ample del terme, tot un cúmul d’experiències acumulades en la seua producció artística (lluita de contraris), traslladant-ho a aquest espai intimista dels bodegons.
La mostra s'emmarca dins la programació del 33 Premi Enric Valor de Narrativa Juvenil al que Armengol ha estat vinculat des de fa anys per ser l'autor del gravat que es lliura als guanyadors i guanyadores. 
 
Sobre Rafael Armengol
Tot i parafrasejant al professor Romà de la Calle, en la seua resposta al Discurs llegit per Rafael Armengol en l’acte de recepció pública com acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles: “Rafael Armengol, pintor i gravador, estudià a l’Escola Superior de Belles Arts de València entre els anys 1959 i 1964. Des dels seus inicis manifestà en la seua obra una voluntat clara i sostinguda d’anar en cada moment més enllà d’allò aprés i també una necessitat radical d’experimentar a fons de manera sistemàtica.
Heus ací que podem constatar una decisiva tendència experimental, sent uns dels artistes que més ha investigat tant en qüestions tècniques com formals, des de les estratègies representatives del pop art, passant per un realisme críticosocial fins arribar a un destacat hiperrealisme tot guiat per un afany i persistència per indagar entorn dels sistemes de la reproducció de les imatges en els mitjans de comunicació de masses.
La seua obra, és un clar exemple de tècnica treballada, de profund i viu coneixement del comportament i les possibilitats del color, així com també del seu ple domini del dibuix, aquest doncs es converteix en el punctum saltans de les estructures compositives pictòriques on poder acollir els seus amplis requeriments i múltiples recursos cromàtics...


Per a saber més:
www.rafaarmengol.com

 

col partida
tomaques-cartxofes
Galeries relacionades