bnrpoesia15
24 de de febrer de 2015
Una dècada de premis "Camí de la Nòria" de poesia
Convocada la 10a edició
Fa quasi deu anys des de l'Associació de l'Alumnat de l'Escola d'Adults i amb el suport de l'Ajuntament de Picanya es va posar en marxa una convocatòria de premis de poesia que va rebre el nom de Premi Camí de la Nòria.
L'objectiu d'esta convocatòria no era un altre que animar a l'alumant del centre, o a qualsevol persona, a descobrir i disfrutar el món de la poesia. Un món sempre minoritari però més que interesant.
En esa dècada (quasi) de vida, han estat un bon nombre de treballs els presentant i la quantitat i qualitat de les obres presentades ha anima als organitzadors a continuar amb esta convocatòria any rere any.
Ara, el Premi per a poetes inèdits "Camí de la Nòria" arriba a la seua 10a convocatòria i ja es poden anar presentant treballs per a les tres modalitats possibles: valencià, castellà i premi local.

Ací teniu les bases completes:

bnrpoesia15

L’Associació d’alumnes de l’Escola d’Adults i l’Ajuntament de Picanya convoquen el 10é premi per a poetes inèdits Camí de la Nòria.

BASES:

1.-Podran participar aquelles persones que no han publicat mai un llibre en edició comercial, d’arreu del món, que siguen majors de 16 anys.

2.- Els originals, inèdits, hauran de tindre un màxim  de cinquanta versos. No podran haver sigut mai premiats en cap altre concurs. Es presentarà un exemplar quadruplicat, mecanografiat a doble espai per una sola cara, en fulls de DIN-A4, amb lletra Arial 12 i grapat. Haurà d’adjuntar-se una còpia en suport digital.

3.- Els treballs hauran d’estar signats amb un pseudònim que apareixerà en el primer full de l’original enviat junt amb el títol de l’obra presentada. En l’interior, a més del treball corresponent, s’inclourà una plica en un sobre tancat sense remitent, on figurarà:
 - Exterior del sobre; pseudònim, títol de l’obra i categoria.
 - Interior del sobre: dades personals de l’autor/a. Fotocòpia del DNI, targeta de residència o passaport.

4.- El termini de lliurament d’originals finalitzarà el  15 de maig de 2015,tot i acceptant els arribats fora de termini amb matasegell del 15 de maig.

5.- Els originals s’hauran d’enviar a:
              Escola d’Adults
              C/ Bonavista, 2
              46210 Picanya

6.- S’establix un premi de 300€ per al millor poema en valencià i un altre premi de 300€ al millor en castellà; i un accèssit local de 100€ per al millor poema de persona natural o veïna de Picanya.

7.- El jurat estarà compost per:
              
              Marc Granell
              Amós Belinchón
              Antoni Ferrer Perales
              Lluís Roda
              Xelo Alós
              Lidia Mir
              Gemma Tarazona.

Actuarà com a secretària, amb veu i sense vot, la secretària de l’Associació d’ EPA Mª Carmen Salt.

8.- Si les obres presentades no reunixen la qualitat desitjable, el jurat té dret a declarar qualsevol dels premis desert i la quantitat de diners s’acumularà en la propera edició.  

9.- Una vegada establits els premis per al poema en castellà i en valencià es procedirà a atorgar el premi local. Per a optar a aquest premi s’haurà d’assenyalar al principi del poema la indicació PICANYA.

10.- Qualsevol qüestió no assenyalada en aquestes bases es resoldrà segons el criteri  del jurat.

11.- La presentació a aquesta convocatòria suposa una total acceptació d’aquestes bases.

12.-El lliurament dels premis es farà públic al Centre Cultural, de Picanya el  27 de maig de 2015