Premis Concepción Aleixandre a la Dona Científica Valenciana
3a edició - 2020
a la memòria de la Dra. MARGARITA SALAS

 

Premis 
“Concepción Aleixandre a la Dona Científica Valenciana”


El nom dels Premis “Concepción Aleixandre” fa homenatge a una dona nascuda l’any 1862 que va saber combinar la medicina - en l’especialitat de ginecologia - amb la pedagogia; i que, a més, va ser inventora, activista, feminista i sufragista. Una vertadera pionera en la ciència i en la vida.
L´Ajuntament de Picanya ha decidit convocar la tercera edició dels Premis “Concepción Aleixandre a la Dona Científica Valenciana” i dedicar-la a la memòria de la Dra. MARGARITA SALAS, una de les més rellevants investigadores científiques espanyoles que va morir el passat 7 de novembre de 2019. 
Es convoquen una ajuda a la investigació i dos premis destinats a dones científiques vives, amb la motivació de visibilitzar i reconèixer els mèrits de les dones científiques a la Comunitat Valenciana i al nostre poble. 
Cada any, en els Premis Concepción Aleixandre – Categoria Comunitat Valenciana, s’optarà per diferents àrees de coneixement. La passada edició van estar dedicats al camp de coneixement de les enginyeries, àrea en la que s’observa una menor participació de les dones. Enguany, en homenatge a la Dra. Margarita Salas, investigadora en biologia molecular i a col·lació també, de l’actual circumstància de la COVID -19, s’ha decidit optar pel camp del coneixement CIÈNCIES DE LA VIDA AMB APLICACIONS EN LA SALUT.
Totes les dones científiques que es presenten als Premis Concepción Aleixandre seran incorporades al MAPA DE LES CIENTÍFIQUES VALENCIANES, que té per objectiu ser una eina de visibilització que mostre el treball de les dones científiques que es dediquen a la investigació. 

LES CIENTÍFIQUES GUARDONADES AMB EL PREMI CONCEPCIÓN ALEIXANDRE:
1a Edició:
LOCAL, a la Dra. DUNA C. RODA BOLUDA, investigadora en GEOMORFOLOGIA. 
COMUNITAT VALENCIANA, a la Dra. EMILIA MORALLÓN NÚÑEZ, investigadora en CIÈNCIES QUÍMIQUES I TECNOLOGIA DE MATERIALS.
PREMI ESPECIAL HONORÍFIC, a la Dra. MARIA BLASCO MARHUENDA, investigadora en BIOLOGIA MOLECULAR. ONCOLOGIA.
2a Edició:
AJUDA A LA INVESTIGACIÓ, a CAROLINA BELENGUER SAPIÑA, investigadora en QUÍMICA ANALÍTICA.
LOCAL, a la Dra. ANA ISABEL MORALES LÓPEZ, investigadora en FÍSICA NUCLEAR.
COMUNITAT VALENCIANA, a la Dra. IVANA GASULLA MESTRE, investigadora en TELECOMUNICACIONS.
PREMI ESPECIAL HONORÍFIC, Dra. NURIA OLIVER RAMIREZ, investigadora en INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL.

BASES

1.- OBJECTIUS
- Premiar la contribució de la dona valenciana en el desenvolupament de la ciència.
- Divulgar la biografia de dones científiques que siguen un referent per a les joves.
- Motivar les dones de Picanya en l’estudi i investigació de les ciències.

2.- PARTICIPANTS
Els premis reconeixeran a la dona científica en les següents categories:
A. Categoria LOCAL: Ajuda a la investigació.
Podran participar aquelles dones nascudes o residents a la població de Picanya (almenys amb un any d’antiguitat), que estiguen cursant estudis de doctorat en qualsevol camp del coneixement.
B. Categoria LOCAL: Trajectòria consolidada
Podran participar aquelles dones nascudes o residents a la població de Picanya (almenys amb un any d’antiguitat), que investiguen en qualsevol camp del coneixement.
C. Categoria COMUNITAT VALENCIANA:
Poden optar al premi totes aquelles dones nascudes o residents a la Comunitat Valenciana que investiguen en el camp de les CIÈNCIES DE LA VIDA AMB APLICACIONS EN LA SALUT.

3.- JURAT I CRITERI DE VALORACIÓ
El jurat estarà compost per una persona representant de les següents entitats: Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Empresa de base científica i tecnològica, Associació del Professorat Jubilat de la Universitat de València; i, per part de l’Ajuntament de Picanya, una persona que desenvoluparà les tasques de Secretaria, amb veu però sense vot.
El jurat valorarà:
- La trajectòria acadèmica, professional i científica de les candidates.
- La rellevància de les innovacions aportades.
- La repercussió social de la investigació.
4.- ELS PREMIS
Els premis impliquen el reconeixement i la visibilitat del treball realitzat per la dona en la ciència. 
Les premiades obtindran cadascuna un GUARDÓ commemoratiu,  més: 
- 1.500€ (mil cinc cents euros) en la categoria LOCAL – AJUDA A LA INVESTIGACIÓ
- 2.000€ (dos mil euros) en la categoria LOCAL – TRAJECTÒRIA CONSOLIDADA
- 4.000€ (quatre mil euros) en la categoria COMUNITAT VALENCIANA
S’espera que les premiades acudisquen en persona a l’acte de lliurament del premi i facen una presentació divulgativa de les seues aportacions en l’àmbit de la ciència.

5.- COM PARTICIPAR
Qualsevol dona científica que complisca els requisits esmentats en les bases, pot presentar-se al premi. Així mateix, institucions o entitats poden proposar candidatures als premis.
L’Ajuntament de Picanya convida a universitats, centres d’investigació, empreses, institucions, col·legis professionals, etc. a proposar candidatures de dones que al llarg de la seua trajectòria hagen fet aportacions rellevants en l’àmbit de les ciències.
A. Per a participar en la CATEGORIA LOCAL: AJUDA A LA INVESTIGACIÓ és necessari:
- Complimentar la INSTÀNCIA (disponible a www.picanya.org).
- Presentar CURRICULUM, segons model de cv adjunt al web.
- Presentar PROJECTE D’INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, segons model de projecte adjunt al web.
B. Per a participar en la CATEGORIA LOCAL: TRAJECTÒRIA CONSOLIDADA és necessari:
- Complimentar la INSTÀNCIA (disponible a www.picanya.org).
- Presentar CURRICULUM, segons model de cv adjunt al web.
C. Per a participar en la CATEGORIA COMUNITAT VALENCIANA és necessari:
- Omplir la INSTÀNCIA (disponible a www.picanya.org).
- Presentar CURRÍCULUM, segons model (disponible a www.picanya.org).
Les candidatures es podran presentar:
- Al servei DIGA’M de l’Ajuntament de Picanya, de dilluns a dijous de 9 a 19 hores, i divendres de 9 a 17 hores.
- ON LINE: www.picanya.org
6.- TERMINIS
La convocatòria per a presentar candidatures estarà oberta fins el 10 de novembre de 2020 (*): DIA MUNDIAL DE LA CIÈNCIA PER A LA PAU I EL DESENVOLUPAMENT. 
La data i lloc de l’acte de lliurament dels premis, en el qual es donarà difusió als treballs realitzats per les científiques guardonades, es comunicarà més endavant. 
(*) En qualsevol cas, les dates podran ser modificades si així ho determinen o aconsellen les circumstàncies. 

 

premi_concepcion_alexandre_cartell_2020