control_plaga
Control permanent de plagues

Des dels diferents serveis municipals es desenvolupa un treball permanent de control de plagues. Estos tractaments són realitzats per empreses autoritzades per al control de plagues i que compten amb el personal degudament qualificat.

Es realitzen de forma permanent treball de desratització, desinsectació i desinfecció en parcs i jardins (també zona del barranc) edificis municipals i clavegueram i també treballs de control de vectors (mosques i mosquits). En especial accions  per a detindre l'expansió del mosquit tigre. 

Durant 2021 s'ha realitzat, entre altres, els següents treballs:

 Xarxa de clavegueram - Desratització i desinsectació. 
 C.P. Ausiàs March - Desratització, desinsectació i desinfecció. 
 CP. Baladre - Desratització, desinsectació i desinfecció. 
 Mercat Municipal - Desratització i desinsectació. 
 Biblioteca Municipal - Desratització i desinsectació. 
 Centre de Persones Majors - Desratització i desinsectació
 Tractament contra tèrmits en barri antic 

Estos treballs han comptat amb una subvenció de 2.275 € a càrrec de l'Àrea de Benestar Social de la DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA