Picanya disposa d'un extens programa de recollida selectiva que permet, amb una bona resposta ciutadana, una gestió de residus responsable i eficaç tot i que som sabedors que en aquesta matèria encara és molt llarg el camí per a recòrrer.

fem_ho_be

Facilitem el reciclatge, millorem el medi ambient
Des de fa anys, el nostre poble ha anant incorporant nous contenidors i sistemes que permeten millorar la recollida selectiva (i per tant el reciclatge) dels nostres residus.
Així, l’actual sistema de separació en origen dels residus del nostre poble ofereix contenidors alternatius al verd (vidre, paper, envasos, olis, eco-parc…).

Nous hàbits
El nostre poble sempre ha estat un exemple de compromís medi-ambiental i en eixe sentit la taxa d'ús dels contenidors alternatius al verd ha estat molt alta. És hora de continuar en aquesta línia i separar a les nostres llars els residus. A més, en el cas dels residus orgànics (una part menuda dels nostres residus) hem d'adquirir l'hàbit de baixar-los a primera hora del matí (en el moment d'eixir a treballar per exemple). 


Cada residu al seu lloc
A Picanya volem garantir el millor tractament per a cada residu i, amb això, el menor impacte sobre el medi ambient. En eixe sentit, un bon tractament ha d'iniciar-se amb un bona separació en origen. Ací teniu la taula amb les diferents opcions per a cada tipus de fem.SISTEMA DE RECOLLIDA SELECTIVA DEL NOSTRE MUNICIPI

 Què? Com?  No  On? 

Residus orgànics 

Dipositarem els nostres residus en una borsa de plàstic ben tancada.
La recollida d'aquests contenidors es realitza pels matins de dilluns a diumenges excepte els dies 24 i 31 de desembre.

No dipositarem a l'interior, ni deixarem fora, objectes voluminosos (neveres, mobles, bicicletes, enderrocs...) perquè no seran retirats. L'Ajuntament ofereix un servei gratuït per a aquests residus de gran volum.

contenidor_comu
Contenidor comú 

Paper i cartró

Intentarem reduïr el volum i per aixó xafarem les caixes i no arrugarem el paper. Separarem restes de plàstic, fusta, suro blanc... que han de rebre un altre tractament.

No deixarem caixes ni restes de paper fora del contenidor. Embruten els carrers especialment en els dies de vent.

 contenidor_blau
Contenidor blau

Envasos de plàstic i metall

Intentarem reduïr el volum, per a això xafarem llaunes, ampolles de plàstic, bricks... Evitarem els residus orgànics.

No deixarem a l'exterior aquells objectes que no entren per l'obertura frontal. Els voluminosos disposen del seu propi tractament.

 contenidor_groc
Contenidor groc

Mobles, matalasos, electrodomèstics i altres voluminosos.

Sol·licitarem la retirada per telèfon al
961 591 448
on serem informats de l'horari i condicions de la retirada. També podrem transportar els residus a l'
ECO-PARC i dipositar-los als contenidors adients.

 Està totalment prohibit abandonar voluminosos (electrodomèstics, mobles, matalasos...) junt als contenidors

 contenidor_camio


Roba, restes d'obra, enderrocs, poda, tòxics domèstics, olis, radiografies, fluorescens, pintures, medecines, insecticies, aparells electrònics...

 

 

 

 

Transportarem els residus a l'ECO-PARC i els depositarem als contenidors adients.

 

 Ecoparc

Medicines caducades o fora d'ús

 


Dipositarem les restes de medicaments als contenidors corresponents situats a les farmàcies.

 

 

 contenidor_farmacia

Vidre

 

 

 

Dipositarem els envasos de vidre: ampolles, pots, etc...

 

 

 No dipositarem peretes, tubs fluorescents, espills...

 

 

 contenidor_vidre

 Piles usades   Diposita les piles usades als MUPIS situats a la via pública. També pots deixar-les a determinats comerços amb contenidors dedicats a estos materials altament tòxics.    Piles

Telèfons mòbils 

 

 

 

L'Ajuntament s'ha unit a la campanya de Creu Roja "Dona tu móvil" per a optimitzar el tractament d'aquests residus.
La dinàmica és molt simple: afaga una borsa als establiments col·la-boradors (botigues de telefonia, Ajuntament, Alqueria de Moret...), col·loca dins el teu vell aparell, tanca la borsa i diposita-la en una bústia de correus.

No llençarem aquest tipus d'aparell al fem en cap cas. Contenen metalls pesats molt tòxics per al medi ambient...

 contenidor_creuroja

Oli domèstic

Sol·licita un embut a l'Ajuntament o a l'oficina d'Aigües de l'Horta. Enrosca'l a una ampolla (buida) de refresc de dos litres. Ves ficant l'oli usat i quan l'ampolla estiga plena, fica el tap i diposita-la als contenidors taronja.

+ info

No llençarem l'oli pel desaigüe de la pica. Un sol litre d'oli pot contaminar 10.000 litres d'aigua.

 contenidor_taronja
Contenidors taronja. Escoles Ausiàs March, Baladre i porta del Mercat


Recorda que sempre és millor reduïr el consum de productes d'usar i llençar, d'envasos innecessaris, de piles... i triar, en la messura possible materials reciclats.femhobe