Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible són una de les eines de gestió més importants a nivell municipal, la fi del qual és promoure la mobilitat en el marc del major respecte possible per la seguretat, els recursos energètics, la qualitat del mitjà urbà i el medi ambient. Aquests plans requereixen una visió global del territori, del sistema de transport i de la ciutat en el seu conjunt.