DSC_0010
Millores al carril bici i voreres de la travessera de la Diputació
Més seguretat i millora de l'accessibilitat
Estan en marxa les obres de millora del tram de carril bici de la Travessera de la Diputació. En concret es a va a procedir a separar el trànsit de bicicletes (que serà pel carril habilitat a la calçada) i el de vianants que podran circular per la vorera resultant de "baixar" el carril bici.

Accessibilitat i seguretat
Esta intervenció també s'aprofitarà per a millorar el creuament dels carrers Alqueria Rulla i Travessera de la Diputació on es millora la seguretat i accessibilitat amb la construcció d'una xicoteta plataforma en forma de rampa que permetrà evitar el rastell actual.
DSC_0001
DSC_0003
DSC_0005
DSC_0006
DSC_0010