Renovació dels frontons al Poliesportiu
Renovació dels frontons al Poliesportiu
Renovació dels frontons del Poliesportiu.
Localització: Poliesportiu
Data d'inici de les obres: Mitjans 2009
Data de finalització de les obres: finals 2009
Font de finançament:
Fons estatal per a l'estímul econòmic. Plan E. Govern d'Espanya

Plan E
Es va procedir a la demolició i reconstrucció dels dos frotons del Polieportiu Municipal per tal d'aconseguir millorar les condicions d'aquestes pistes. També es va optar per una decoració final d'acord amb l'estètica d'altres intervencions, que permetera dotar al conjunt d'un aspecte atractiu i emblemàtic.
Motiu de la intervenció:
Les estructures anteriors presentaven deficiències pròpies del pas del temps.
Renovació dels frontons al Poliesportiu
Renovació dels frontons al Poliesportiu 2