L’objectiu primordial de les presents bases té com a finalitat la formació dels i les estudiants en l’àmbit local mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació. En aquest sentit i a fi de beneficiar a l’alumnat, l’Ajuntament de Picanya s’ha adherit al programa de la Diputació de València «Pràctiques formatives per a joves» (La Dipu et Beca)

A continuació s'ofereix el tràmit on line per a les beques de col·laboració universitaria dins del programa La Dipu te Beca. La sol·licitud es farà preferiblement de manera electrònica.

El procediment és el següent:

  • Presentar la sol·licitud al tràmit de la seu electrònica. Si no estàs donat/da d'alta s'ha de fer alta a la plataforma.
  • En el formulari de sol·licitud a la web es demana un el resultat de l'auto avaluació. Teniu una utilitat per al seu càlcul ací: http://www.picanya.org/la-dipu-te-beca
  • L'autorització de dades de caràcter personal no serà necessària en el cas de no tindre cap membre de la unitat familiar demandant d'ocupació.
  • En cas de no autoritzar la comprovació dels títols per intermediació, s'haurà d'aportar documentació acreditativa. En tot cas en el cas dels idiomes s'ha d'aportar la documentació corresponent.

Baix podreu trobar l'accés per a descarregar la documentació associada o fer el tràmit on line.