Al llarg de l'any l'Ajuntament de Picanya convoca (o col·labora en la convocatòria) de diferents premis com ara: el Premi "Enric Valor" de narrativa juvenil en valencià, el Premi "Picanya Llig" durant la celebració del Maig literari, o el Premi "Camí de la Nòria" de poesia.

En esta plana trobareu les base del Premi Enric Valor de Narrativa Juvenil i el Premi "Camí de la Nòria" de poesia.bases_cami_noria_2018

13é PREMI PER A POETES INÈDITS CAMÍ DE LA NÒRIA


L’Associació d’Alumnes de l’Escola d’Adults i l’Ajuntament de Picanya convoquen el 13é premi per a poetes inèdits Camí de la Nòria.

BASES
1. Podran participar aquelles persones que no han publicat mai un llibre en edició comercial, d’arreu del món, que siguen majors de 16 anys.
2. Els originals, inèdits, hauran de tindre un màxim de 50 versos. No podran haver sigut mai premiats en cap altre concurs i hauran d’estar signats amb un pseudònim.
La presentació de les obres es podrà realitzar:
2.1 Mitjançant còpia física: 
S’haurà de presentar un exemplar per duplicat, mecanografiat a doble espai per una sola cara, en fulls de DIN-A4, amb lletra Arial 12. S’hi haurà d’adjuntar una còpia en suport digital. Caldrà indicar el títol i el pseudònim al primer full de l’obra i, a més, també caldrà incloure’n una altra còpia (plica) en un sobre tancat, sense remitent, on haurà de figurar:
- Exterior del sobre: pseudònim, títol de l’obra i categoria.
- Interior del sobre: dades personals de l’autor/a, fotocòpia del DNI, targeta de residència o passaport.
Els originals s’hauran d’enviar a:
Escola d’Adults, c/ Bonavista, 2 – 46210, Picanya
2.2 Mitjançant correu electrònic:
Caldrà enviar en el mateix missatge dos arxius en format PDF. El primer haurà d’incloure l’obra presentada i haurà d’anar designat amb el mateix títol. El segon arxiu s’haurà d’anomenar PLICA i hi haurà d’incloure les dades exigides en el punt 2.1 d’aquestes bases.
Els originals s’hauran d’enviar a: ascepa@picanya.org
3. El termini de presentació d’originals finalitzarà el 30 d’abril de 2018.
4. S’estableix un premi de 300 € per al millor poema en valencià i un altre premi de 300 € al millor en castellà, a més d’un accèssit local de 100 € per al millor poema de persona natural o veïna de Picanya.
Una vegada fixats els premis per al poema en valencià i castellà, s’atorgarà el premi local. Per a optar a aquest premi, caldrà incloure al principi del poema la indicació “PICANYA”.
5. El jurat estarà compost per: Marc Granell, Pau Sif, Ismael Sempere, Lidia Mir, Sònia Gómez i M. Carme Salt, qui actuarà com a secretària amb veu però sense vot.
6. Qualsevol qüestió no recollida en aquestes bases es resoldrà segons el criteri del jurat.
7. La presentació en aquesta convocatòria suposa una total acceptació d’aquestes bases. 
8. El lliurament dels premis es farà públic al Centre Cultural de Picanya el 24 de maig de 2018.

bnr_37_enricvalor

Bases del Premi Enric Valor de narrativa juvenil

BASES

 

L'Ajuntament de Picanya i Edicions del Bullent han convocat el 37é Premi Enric Valor de narrativa juvenil en valencià. 

Aquestes són les bases:

 

  

 1. Els originals que opten al Premi de Narrativa Juvenil Enric Valor han de ser inèdits i escrits en valencià, adreçats a lectors joves majors de 12 anys. Es presentaran mecanografiats a doble espai i per una sola cara i hauran de tenir una extensió entre els 70 i els 150 fulls Din-A4 amb un tipus de lletra Arial grandària 11.
 2. Les obres hauran de ser presentades per quintuplicat i, en un sobre a banda, s'hi farà constar el nom, l'adreça, el telèfon i el correu electrònic de l'autor/a.
  També es poden presentar mitjançant un correu electrònic a la següent adreça premivalor@bullent.net. En aquest correu electrònic hi haurà d'haver adjunts dos arxius en format word. Un correspondrà a l'obra, i l'altre a les dades de l'autor/a.
  Si aquesta persona desitja que l'obra siga feta pública amb pseudònim, haurà d'indicar-ho.
 3. La presentació d'una obra comporta que l'autor no en té compromesos els drets d'edició.
 4. Les obres aspirants hauran de trametre's certificades abans de l'1 d'octubre de 2017 a EDICIONS DEL BULLENT, carrer de la Taronja 16, 46210, Picanya (l'Horta Sud).
 5. L'import del premi és de 6.000 euros en concepte d'acompte de drets d'autor, després de la signatura prèvia del contracte d'edició corresponent, a més d'un esplèndid gravat de Rafael Armengol.
 6. Formaran el jurat Carles Fenollosa, Rosa Maria Polache Mahiques, Pilar Puchades, Vicent Sanhermelando i Núria Sendra.
 7. El premi podrà, a parer del jurat, deixar de ser adjudicat, però no podrà fraccionar-se.
 8. EDICIONS DEL BULLENT tindrà una opció preferent, durant el termini d’un mes, per a decidir la publicació de les obres no guardonades. Podran recollir-se, a partir de quinze dies de l’adjudicació, durant el termini de tres mesos. Després, seran reciclades.
 9. L'adjudicació del premi es farà el dissabte dia 16 de desembre de 2017.
 10. La presentació dels originals comporta l'acceptació íntegra d'aquestes bases i dels drets i les obligacions que se'n deriven.

Si tens cap dubte, consulta el següent enllaç: http://bullent.blogspot.com.es/2014/08/10-questions-sobre-premis-literaris.html

Telefoneu al 961 590 883 o per e-mail a info@bullent.net per a més informació.