Al llarg de l'any l'Ajuntament de Picanya convoca (o col·labora en la convocatòria) de diferents premis com ara: el Premi "Enric Valor" de narrativa juvenil en valencià, el Premi "Picanya Llig" durant la celebració del Maig literari, o el Premi "Camí de la Nòria" de poesia, així com els Premis Cocepción Aleixandre a les dones científiques valencianes.

En esta plana trobareu les base del Premi Enric Valor de Narrativa Juvenil i el Premi "Camí de la Nòria" de poesia.

cartell_premi_poesia_2019

14é PREMI PER A POETES INÈDITS CAMÍ DE LA NÒRIA

L’Associació d’alumnes de l’escola d’adults de Picanya i l’Ajuntament convoquen el 14é premi per a poetes inèdits Camí de la Nòria.

BASES

1. Podran participar aquelles persones que no han publicat mai un llibre en edició comercial, sempre que siguen majors de 16 anys.

2. Els originals, inèdits, hauran de tindre un màxim de 50 versos i només es podran presentar un total de 3 poemes per participant. No podran haver sigut mai premiats en cap altre concurs i hauran d’estar signats  amb un pseudònim.

La presentació de les obres es podrà realitzar:

2.1 Mitjançant còpia física.

S’haurà de presentar un exemplar per duplicat, mecanografiat a doble espai per una sola cara, en fulls de DIN-A4, amb lletra Arial 12. Haurà d’adjuntar-se una còpia en suport digital. Caldrà indicar al primer full de l’obra el títol i el pseudònim, i a més, incloure una plica en un sobre tancat sense remitent  on figurarà:

-          Exterior del sobre: pseudònim, títol de l’obra i categoria.

-          Interior del sobre: nom de l’autor/a i telèfon de contacte.

Els originals s’enviaran a:

Escola d’Adults, c/ Bonavista, 2 – 46210, Picanya

2.2 Mitjançant correu electrònic.

Caldrà enviar en el mateix missatge dos arxius en format PDF. El primer inclourà l’obra presentada i el nom de l’arxiu serà el mateix títol. El segon arxiu s’anomenarà PLICA i inclourà les dades exigides al punt 2.1 d’aquestes bases.

Els originals s’enviaran  a:

ascepa@picanya.org

3. El termini de presentació d’originals finalitzarà el 6 de maig de 2019.

4. S’estableix un premi de 300 € per al millor poema en valencià, un altre de 300 € al millor poema en castellà, i un accèssit local de 100 € per al millor poema de persona natural o veïna de Picanya.

Una vegada establits els premis per al poema en valencià i en castellà, s’atorgarà el premi local. Per a optar a aquest premi s’haurà d’escriure al principi del poema la indicació PICANYA.

5. El jurat estarà compost per: Marc Granell, Ramon Guillem, Lidia Mir, Laura Cabedo, Gemma Tarazona i Mª Carme Salt, qui actuarà com a secretària amb veu  sense vot.

6. Qualsevol qüestió no recollida en aquestes bases es resoldrà segons el criteri del jurat.

7. La presentació a aquesta convocatòria suposa una acceptació total d’aquestes bases.

8. El lliurament dels premis es farà públic al Centre Cultural de Picanya el 28 de maig de 2019.

 

 

banner_premi_valor_2018_convocatoria


PREMI ENRIC VALOR, BASES: https://bullent.net/premi-enric-valor/

 

 
Vídeos relacionats
5a edició Premis Viles en Flor
28 de octubre de 2021

5a edició Premis Viles en Flor

Premis fallers 2020
09 de octubre de 2021

Premis fallers 2020

Lliurament premis fallers 2020
09 de octubre de 2021

Lliurament premis fallers 2020