PROGRAMACIÓ ACTIVITATS DURANT EL CURS 2021-2022


INFORMACIÓ I MATRÍCULA

Escola d’Adults de Picanya
C/ Bonavista, núm. 2
Telèfon: 961591382
Correu electrònic: fpa@picanya.org

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:
Fotocòpia del DNI o del passaport
2 fotografies de carnet
Domiciliació bancària en totes les activitats

HORARI DE MATRÍCULA:
A partir del 6 de setembre de dilluns a dijous de 10.00 a 13.00 h. i de 17.00 a 20.00 h. Divendres de 10.00 a 13.30 h.CURSOS

Alfabetització
De dilluns a dijous de 10.00 a 12.00 h.

Neolectors
De dilluns a dijous de 10.00 a 12.00 h.

Educació base
De dilluns a dijous de 10.00 a 12.00 h.

1r Nivell de Graduat de Secundària
Matí: de 9.30 a 12.30 h.
Vesprada: de 15.00 a 18.00 h.
Nit: de 18.00 a 21.00 h.

2n Nivell Graduat de Secundària
Vesprada: de 15.00 a 18.00 h.
Nit: de 18.00 a 21.00 h.

 

tallers_epa_21_22