FOTOS DISPONIBLES ALS DOCUMENTS PDF A PEU D'ESTA PLANA


19A ESCOLA D'ESTIU

Dinou anys des que l’Ajuntament de Picanya va encetar aquest nou projecte educatiu que hui és l’Escola d’Estiu.
Una iniciativa que s’ha confirmat com una excel·lent alternativa per al mes de juliol, eixe mes en el que les vacances de menudes i menuts plantejaven un seriós problema a pares i mares.
Ara l’Escola d’Estiu ja és un projecte ben consolidat que avança en el camí de la compatibilitat entre la vida familiar i la laboral, un camí en el que des de l’Ajuntament de Picanya es treballa permanentment amb iniciatives com aquesta Escola d’Estiu i que ens permeten fer un pas més per tal que la corresponsabilitat social a l’hora d’educar els nostres fills i les nostres filles siga una realitat el més prompte possible.

 


ESCOLA D’ESTIU 2018Edats:
de 3 a 12 anys (nascuts anys 2006 a 2014)
Dies: dilluns a divendres
Calendari
Escola completa: del 2 al 31 de juliol
1a. Quinzena : del 2 al 13 de juliol
2a. Quinzena del 16 al 31 de juliol
Horaris: 
Escola matinera: de 08.00 a 09.00h
Escola: de 09.00 a 14.00h
Escola vespertina: de 15.30h a 16.30h
Lloc: CEIP Baladre
Preus: 
Quinzena: 70€
Mes: 135€
Menjador: 5€ dia
Escola matinera: 1€ dia
Escola vespertina: 1€ dia
Preinscripció: de l’11 al 20 de juny a l’Ajuntament i també on-line ACÍ
Inscripció defintiva:
Per part de l’empresa prestadora del servei es confirmarà la inscripció definitiva i es comunicarà la forma de realitzar  el pagament. La inscripció sols es considerarà completa quan es realitze el pagament a l’empresa prestadora del servei.
Activitats 
• Animacions temàtiques
• Grans jocs, on fomentaran la comunicació, el companyerisme i la creació de nous espais de coneixement interpersonal
• Jocs esportius, en els quals treballaran habilitats i capacitats físiques així com hàbits i valors complementaris
• Dinàmiques de grup, on desenvoluparan les capacitats soci-afectives
• Tallers
• Activitats lúdiques on s’inicia l’aprenentatge a l’anglès.
• Piscines (fondària màxima de 50cm)
• Excursions

OPCIONAL
Menjador
Si es vol fer ús d’aquest servei caldrà comunicar-ho en el moment de la preinscripció. Es podrà renunciar al menjador (sols per setmanes senceres) sempre que es faça saber amb la suficient antelació als responsables.
Menjador dies solts
Si es vol fer ús d’aquest servei caldrà fer efectiu el seu import total (5 euros per dia) el dia anterior.

 
EXCURSIONS: La inscripció a l’escola d’estiu suposa l’autorització implícita de la participació del xiquet/a a les excursions organitzades. En cas contrari, si no es desitja que el xiquet/a participen en les excursions, s’haurà de manifestar directament a la direcció de l’escola d’estiu. 
IMATGES: La participació en l’Escola d’Estiu autoritza a l’organització a obtindre imatges de l’alumnat participant a les diferents activitats sempre amb l’únic objectiu de donar difussió a l’Escola d’Estiu.
En cas contrari, si no es desitja que el xiquet/a aparega a les imatges, s’haurà de manifestar directament a la direcció de l’Escola d’Estiu.
DADES: Les dades facilitades per vosté passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de Picanya i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Picanya.

escola_estiu_2018_xarxes_socials
Documents
dia 25.pdf dia 25.pdf (3,02 MB)
dia 24.pdf dia 24.pdf (3,04 MB)
dia 23.pdf dia 23.pdf (2,75 MB)
dia 20.pdf dia 20.pdf (3,30 MB)
dia 19.pdf dia 19.pdf (2,76 MB)
dia 18.pdf dia 18.pdf (2,77 MB)
dia 17.pdf dia 17.pdf (4,23 MB)
dia 16.pdf dia 16.pdf (2,86 MB)
dia 13.pdf dia 13.pdf (3,12 MB)
dia 12.pdf dia 12.pdf (3,31 MB)
dia 10.pdf dia 10.pdf (3,16 MB)
dia 9.pdf dia 9.pdf (3,21 MB)
dia 6.pdf dia 6.pdf (3,52 MB)
dia 5.pdf dia 5.pdf (3,08 MB)
dia 4.pdf dia 4.pdf (3,05 MB)
dia 3.pdf dia 3.pdf (2,77 MB)
dia 2.pdf dia 2.pdf (3,45 MB)
Vídeos relacionats