Donat que el nostre poble té tindre una població superior als 5.000 habitants, és obligatòria la constitució de comissions d'estudi, d'informe o de consulta. Correspon a estes comissions l'estudi i el dictamen previs dels assumptes que s'han de sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de Govern quan actue per delegació d'este. 

Les comissions s'integren pels membres que designen els diferents grups polítics que formen part de la corporació.

Les Comissions Informatives Permanents es reuneixen en sessió ordinària amb periodicitat mensual, abans de la de realització de les reunions ordinàries del Ple Municipal, i/o de la Junta de Govern en el cas que esta resolga sobre competències delegades del Ple:

ÀREA DE SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL:
PSPV/PSOE: Rosario González i Fernández, Paula Rodríguez i Tercero, Guillem Tortosa i Soriano i Josep Almenar i Navarro.
COMPROMÍS: 
Carles Conejos
POPULAR: Juan Enrique Llopis i Canovas.
C’S: Diego Soriano i Alonso.

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, REHABILITACIÓ I MANTENIMENT:
PSPV/PSOE: José Alberto Sanchis i Cuesta, Manuel Dasí i Gil, Sandra Herrero i Guerola i Josep Almenar i Navarro.
COMPROMÍS: Alba Encinas i Ruíz.
POPULAR: Juan Enrique Llopis i Canovas.
C’S: Maria Jose Royo Córdoba.

ÀREA ECONÒMICA I DE SERVEIS GENERALS / COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
PSPV/PSOE: Guillem Tortosa i Soriano, Sandra Herrero i Guerola, Mario Guillén i Rodríguez i Josep Almenar i Navarro.
COMPROMÍS: Xavier Rius i Torres. 
POPULAR: Javier Prósper i Palomares.
C’S: Diego Soriano i Alonso.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES:

PSPV/PSOE: Manuel Dasí i Gil, Rosa María Alejos i Montoro, Mario Guillén i Rodríguez i Paula Rodríguez i Tercero.
COMPROMÍS: 
Carles Conejos
POPULAR: María Begoña Laserna i Larburu.
C’S: Maria Jose Royo Córdoba.