L'Ajuntament de Picanya manté des de fa anys un permanent interés per acostar l'administració local a la ciutadania, per obrir les portes de l'Ajuntament i facilitar la major informació possible i tota la que siga sol·licitada.

En eixe sentit, este portal de transparència vol ser un pas més i conté informació sobre la gestió municipal tal com marca la Llei 19/2013 de 9 de desembre, sobre accés a la informació pública i el bon govern.

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:


:: Pressupost municipal. Web del Ministeri d'Hisenda del Govern d'Espanya.

:: Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. Web del Ministeri d'Hisenda del Govern d'Espanya.

:: Tribunal de comptes. Consulta de comptes anuals a nivell estatal.

:: Sindicatura de comptes de la Generalitat Valenciana. Consulta de comptes anuals.

:: Informació econòmico-financera de les corporaciones locals

 

SUBVENCIONS D'ALTRES ADMINISTRACIONS: