L'Ajuntament de Picanya té una llarga experiència en matèria d'igualtat i ha realitzat accions dirigides tant a la plantilla com a la ciutadania. No obstant això, és en 2016, després de la publicació de les ajudes de l'Excel·lentíssima Diputació de València, quan aquesta corporació municipal impulsa el procés de redacció del Pla d'igualtat, amb l'objectiu de sistematitzar les bones pràctiques i de crear-ne unes altres de noves, per tal d'aconseguir una major equitat i igualtat efectiva.

Es constitueix llavors la Comissió d'Igualtat, el 16 de setembre de 2016, conformada per les direccions d'àrea municipals, una representació de cada secció sindical amb representació en la mesa de negociació, el responsable del Departament d'Informàtica i la regidora Rosario González, per delegació d'Alcaldia.

Durant els mesos d'octubre i de novembre la consultora contractada a aquest efecte elabora l'informe diagnòstic previ al Pla d'igualtat. La Comissió d'Igualtat realitza diverses reunions en què es presenta el diagnòstic de la situació, s'estableixen els objectius generals i específics de cada àrea d'intervenció del Pla d'igualtat i es debaten les accions proposades per a cadascun dels eixos d'execució. 

El Pla d'igualtat finalment és aprovat per unanimitat del Ple, el 12 de desembre de 2016.