Amb caràcter general, els òrgans de contractació estaran assistits per  una Mesa de contractació que serà competent per a la valoració de les ofertes. 

Els operadors econòmics poden accedir a la composició de la  Taula de caràcter permanent de l'Ajuntament de Picanya .

Per a aquells contractes que requerisquen una designació específica, aquesta informació es proporciona associada a l'expedient concret. 

La composició de l'actual Mesa de contractació és:

  • PSPV/PSOE: José Alberto Sanchis i Cuesta. Suplent: Manuel Dasí i Gil.
  • COMPROMÍS: Alba Encinas i Ruíz. Suplent: Xavier Rius i Torres.
  • PARTIT POPULAR: Juan Enrique Llopis i Canovas. Suplent: Javier Prósper i Palomares.
  • C’s: Maria Jose Royo Córdoba. Suplent: Diego Soriano i Alonso.
  • SECRETARI:  Lorena Andreu
  • INTERVENTOR: José Vicente Aparisi