Des de 2002 diferents departaments de l'Ajuntament de Picanya han rebut la certificació ISO 9001:2000.

Aquests departaments han aconseguit, després d'un important procés de modernitatzió i millora, i superades diferents auditories externes la certificació oficial de qualitat dels seus serveis:

Àrea de Serveis Generals:

- Centre d'Informació i Gestió (CIG)
     Atenció i informació a la ciutadania
     Activitats administratives

- Gestió Tributaria
- Recaptació
- Unitat de compres


Àrea de Foment i Desenvolupament Urbanístic


- Gestió d'expedients d'Obra
- Gestió d'expedients d'activitat
- Tràmits relacionats amb la gestió d´ expedients de obra i activitat.


Àrea de Serveis Personals

- Agència de Desenvolupament Local: Realització de cursos de formació ocupacional

Serveis certificats