Próxima sessió:

Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament

Data: Dijous, 19 de gener 2023 Hora: 20:30 hores. Lloc: SALÓ DE SESSIONS AJUNTAMENT

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (exp. 1138661Z i 1263401Z). (10 de novembre i 20 de desembre de 2022).
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI D’AIGÜES DE L’HORTA (Exp. 1305046P).
3.- DACIÓ DE COMPTE DE LA SOL·LICITUD D’AGERMANAMENT AMB L’AJUNTAMENT DE MARKT-ERLBACH (Exp. 1308658F).
4.- PRENDRE CONÈIXEMENT DE LA RENÙNCIA A L'ACTA DE REGIDOR DE C.C.C. (Exp.1308704W)
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ CANVI DE REPRESENTATIVITAT INSTITUCIONAL DEL G.M. COMPROMÍS (Exp. 1309252F).
6.- PRESENTACIÓ DE MOCIONS.
7.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (novembre i desembre 2022) I D’ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (4-11-18-i 25 de novembre; 2-9-16-23 i 29 de desembre de 2022).
8.- PRECS I PREGUNTES

 

 

 

 

 

 

 ACCÉS A VÍDEO ACTES ACÍ

 

video_actes

 

 

 

 

 

 

Documents